Bij de Aanbesteder worden aanbestedingstrajecten voor overheden en gelijkgestelde bedrijven of instellingen begeleid en uitgevoerd. De systematiek van aanbesteden uit de Europese Aanbestedingsregels wordt als instrument gebruikt om professioneel in te kopen. Tevens worden activiteiten als bemiddeling, beleidsontwikkeling, inkoopbegeleiding, training, contractmanagement en kwaliteitscontrole en een inrichting van aanbestedingsafdeligen aangeboden als passend antwoord op de groeiende behoefte om de inkoopfunctie als managementinstrument te gebruiken om de bedrijfsdoelstelling te verwezenlijken.  Mocht u nu alvast informatie willen ontvangen dan verstrekken we dat graag.