We werken met vier adviseurs aan aanbestedingsprojecten in heel Nederland. De projectleiding wordt uitgevoerd door mr. Emil ten Broeke

Sinds 1998 begeleidt Emil op verzoek van een groot aantal Nederlandse overheidsdiensten (Europese) en ondernemingen aanbestedingstrajecten, juridische vragen en trainingen. Deze rol als aanbestedingsspecialist vervulde hij vanuit het Centraal Inkoopbureau (VNG) en Q-Consult. Bij deze laatste onderneming fungeert hij nog steeds als interim projectleider voor de unit Aanbesteding voor WMO projecten. Vanaf 2005 heeft Emil zijn aanbestedingsloopbaan voortgezet in de door hem opgerichte onderneming genaamd “de Aanbesteder”.