Overzicht kennisgebied aanbestedingen

 Algemeen leveringen

 ReÔntegratie werkzoekenden

 WVG - WMO (download kennismakingsbrochure WMO aanbestedingen - 2,8 Mb)

 Vervoer

 Advies

 Transport

 Personeelsdiensten

 Publicaties

Lezingen

Met enige regelmaat verzorgt de Aanbesteder lezingen over het onderwerp van Europees aanbesteden. De lezingen gaan over procedures, valkuilen en vakinhoudelijke zaken bij Europees aanbesteden. De vakinhoud van de lezing is verdeeld over bovengenoemde gebieden.

 Adviesvaardigheden